Inilah Kereta Keraton Pengangkut Putri Sultan HBX

Inilah kereta Keraton yang digunakan untuk Kirab manten Putri Sultan Jogja (HB X) merupakan Koleksi Museum Kereta Kraton Ngayogyakarta. Secara umum Kereta-kereta Keraton Yogyakarta ini berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

 1. Kereta terbuka beroda dua (misalnya Kapolitin)
 2. Kereta terbuka beroda empat (misalnya Kyai Jongwiyat, Landower, Landower Wisman, Landower Surabaya, Kyai Manik Retno, Kyai Jetayu, Bedoyo Permili)
 3. Kereta tertutup beroda empat (misalnya Nyai Jimat, Kyai Garudayaksa, Kyai Wimanaputra, Kyai Harsunaba, Kyai Kuthakaharjo, Kyai Puspoko Manik, Kyai Kus Gading)
Kereta Landower Merah

Yang Unik dari setiap kereta, Kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Selain itu kereta tersebut rutin diberi sesaji setiap jumat dan selasa kliwon. Nama-nama kereta tersebut adalah:

 1. Nyai Jimat
 2. Kyai Garudayaksa
 3. Kyai Jaladara
 4. Kyai Ratapralaya
 5. Kyai Jetayu
 6. Kyai Wimanaputra
 7. Kyai Jongwiyat
 8. Kyai Harsunaba
 9. Bedaya Permili
 10. Kyai Manik Retno
 11. Kyai Kuthakaharjo
 12. Kyai Kapolitin
 13. Kyai Kus Gading
 14. Landower
 15. Landower Surabaya
 16. Landower Wisman
 17. Kyai Puspoko Manik
 18. Kyai Mondrojuwolo
Kereta Landower Hijau

Tidak semua Kereta digunakan dalam Kirab Manten 18 Oktiber 2011 tersebut. Hanya dipilih 5 Kereta saja :

 • Kereta Landower Hijau ditarik 2 ekor Kuda yang dinaiki oleh GBPH Yudhaningrat dan GBPH Tjondrodiningrat (sebagai Utusan Sultan).
 • Kereta Jongwiyat ditarik dengan 4 ekor kuda yang dinaiki pasangan pengantin.
 • Kereta Landower Biru ditarik 4 ekor Kuda yang dinaiki oleh Ir GBPH Suryodiningrat danistri serta dr GBPH Suryometaram dan Iistri.
 • Kereta Landower Hitam ditarik 2 ekor Kuda yang dinaiki oleh besan Sultan Muhammad Rizki Adhari (kakak sulung Ubai) dan Nurbaeti Helmi (Ibu Ubai).
 • Kereta Kyai Roto ditarik 4 ekor kuda berisi 10 orang penari Bedaya Manten
Kereta Jogwiyat
Kereta Roto Biru

Dari berbagai Sumber :

 • Teamtouring.net
 • Tembi.org
 • kerajaannusantara.com

www.kerajaannusantara.com/

5 thoughts on “Inilah Kereta Keraton Pengangkut Putri Sultan HBX”

 1. Pingback: Selamat atas pernikahan Putri Kraton Jogja | Super Artikel Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *